Kdo je kdo v Dragonlance: Raistlin Majere

V tomto medailonku vám s co nejmenším počtem spoilerů představím jednu ze signifikantních postav Krynnu, arcimága a renegáda Raistlina Majere, Pána minulého a přítomného.
Napsal Dalcor
V tomto medailonku vám s co nejmenším počtem spoilerů představím jednu ze signifikantních postav Krynnu, arcimága a renegáda Raistlina Majere, Pána minulého a přítomného.


Rasa:Člověk,
Datum narození: 17. 6. 326
Výška: 5 stop 9 palců (173 cm)
Váha: 135 liber (62 kg)
Vlasy: Hnědé / Stříbrné
Oči: Modré / Jantarové


Před Válkou kopí


AD&D 2nd Edition Statistiky
Více v AD&D Dragonlance Boxed Set – Tales of the Lance
Úroveň 3 Kouzelník, Čaroděj vysoké magie
Přesvědčení: Neutrální
Síla 10
Obratnost 16
Konstituce 10
Inteligence 17
Moudrost 14
Charisma 10


D20 Statistiky: (Po Xak-Sarotu)
Více ve Dragonlance D20: War of the Lance
Kouzelník 5/ Čaroděj Vysoké magie 1: CR 6
Síla 9
Obratnost 16
Konstituce 9
Inteligence 18
Moudrost 12
Charisma 10

Vybavení: Magiova hůl, Magiova dýka


Na začátku Legend Dragonlance


AD&D 2nd Edition Statistiky
Úroveň 20 Kouzelník, kit Čaroděj vysoké magie
Přesvědčení: Chaoticky zlý
Síla 10
Obratnosti 16
Konstituce 10
Inteligence 17
Moudrost 14
Charisma 15

D20 Statistiky:
Bohužel k dispozici nemám, ale mělo by to být
L10 Kouzelník, L10 Čaroděj vysoké magie (Černý plášť)

Vybavení: Magiova hůl, Magiova dýka, Krvavý kámen Fistandantilův

Raistlin se narodil v Útěšíně jako mladší dvojče Karamona Majere. Vychovala ho jeho nevlastní sestra Kitiara Uth-Matar, neboť jejich matka byla nemocná a díky jejímu latentnímu magickému talentu, který ale neovládala, měla sklon k halucinacím. Raistlin byl Kitiaře hodně oddaný, poněvadž mu prakticky zachránila život. Doslova totiž vytáhla nemocné batole ze spárů Chemoshe a se svojí tvrdohlavostí se jí povedlo nemocného Raista zachránit. Ve věku pěti let byl Raistin schopen zopakovat každý trik či kouzlo, které předváděl cestující iluzionista. Raistlinovi dovednosti neušly hledačům talentů z Věže vysoké magie na Žďárské cestě a přihlásili Raistlina do školy magie. Zde Raistlin za své přijal učení Lunitár. Bohyni přinášející magickou neutralitu.
Křehký Raistlin byl často cílem vtípků nejen spolužáků, ale i jeho kamarádů z Útěšína. Naučil se využívat své bystré mysli místo síly. Brzy se naučil ovládat a využívat všechny okolo sebe, včetně svého hloupějšího, ale o to silnějšího bratra Karamona. Karamon Raistlina miloval a snažil se o něj všemožně starat, což Raistlin samozřejmě nesnášel. Ústrky, kterými trpěl, v něm vytvořily cit pro všechny utlačované a slabé, smysl pro spravedlnost, ale hlavně jeho cynismus.
Během morové nákazy pomáhal Raistlin místní herbářce a léčitelce s ošetřováním nemocných, včetně matky Sturma Ostromeče, která však zemřela. Svoji snahu pomáhat Raistlin prokázal, když odhalil v Ochranově šarlatány lákající lidi na víru ve falešného boha.
Když se po kraji začaly znovu rozšiřovat zkazky o válce a o návratu starých bohů, rozhodli se štamgasti z hospody Poslední domov, mezi které patřil i Raistlin, vydat se pátrat po legendách či informacích o starých bozích s tím, že se za 5 let od tohoto data setkají. Na Raistlina čekala další náročná zkouška při jeho cestě za magickou mocí. Zkouška vysoké magie ve Žďárské cestě.
Smrtící Test se na Raistlinovi podepsal. V prvé řadě část jeho duše polapil arcilich Fistandanthilus, který Raistovi pomohl složit Zkoušku. V druhé řadě je Raistlinova tělesná schránka pozměněna, jeho kůže dostává zlatý nádech, jeho tělo je spalováno horečkou, objevují se souchotiny. Jeho panenky se přeměnily do tvaru přesýpacích hodin! Raistlin s nimi vidí, jak se všeho dotýká čas a vše podléhá jeho vlivu. Mágové se snaží vytvořit nástroj, pomocí kterého porazí Královnu temnot, která chce znovu dominovat Krynnu. Podarovali ho největším artefaktem - Magiovou holí! Po Zkoušce se Raistlin spolu se svým bratrem nechávají najímat po vzoru své sestry jako žoldnéři, pilují společné bojové dovednosti magie a meče.
Během Války kopí se Raistlin s Karamonem přidávají ke skupině dobrodruhů, kteří se za postrčení podivným starším čarodějem postaví na odpor proti Královně temnot. Jak Raistlin tvrdil, cestoval s nimi, dokud měli společnou cestu. Během ní se odpojil, změnil plášť na černý a přidal se na stranu Královny temnot a jejího syna Nuitára. Jenže Raistlin hraje vždy pouze na sebe a nakonec se Královně postaví. Vstupuje do prokleté Věže vysoké magie v Palanthasu a stává se jejím mistrem a Pánem minulého a přítomného.
Raistlin se možná může zdát křehkým, ale nikdo si nemůže být jist, jestli je opravdu nemohoucí nebo je to jenom póza, lákající jeho nepřátele na falešné zdání bezpečnosti. Raistlin, i když se jeho zdraví trochu zlepšilo, stále mluví tichým, šepotavým hlasem, neboť ostatní mají pak tendenci mu naslouchat. Raistlin má jeden jediný cíl – napravit chyby při stvoření, neboť svět je přímo zaplaven nemohoucími a ubohými tvory, kteří neznají nic než utrpení. A jestli proto musí zničit bohy a tím i vymazat stvoření a udělat nová – žádný problém.
Díky tomuto přístupu vlastně odporuje řádům Čarodějů vysoké magie. Ti do jeho domácnosti pošlou špiona – velice nadaného temného elfa, původem ze Silvanestu, Dalamara. Raistlin podrobně studoval historii i zápisky svého předchůdce a vlastníka části jeho duše – licha Fistandanthila. Našel si vhodný nástroj, který může využít k tomu, aby dokázal to, co jeho předchůdce ne – vstoupit do Propasti. Raistlin se vrací časem, utkává se s Fistandanthilem a přejímá jeho identitu, svůj nástroj – Crysanii pečlivě ochraňuje, pomalu se u něj možná vyvíjí cit, který by nikdo nečekal. Rozhodně však Ctěná dcera Paladinova ve svém zápalu zachránit arcimágovu duši před temnou stezkou zachází příliš daleko a do cynického Raistlina se zamiluje.
Raistlin vstupuje do portálu, ale když je nakonec těsně před úspěchem konfrontován s alternativní budoucností a s tím, co by jeho vítězství udělalo se světem, zamyká sám sebe v propasti, kde je dennodenně mučen.
O nějakých třicet let později jeho synovec, Palin, ve své zkoušce prochází do propasti, kde nachází mučeného Raistlina. Rozhodne se ale zůstat na cestě dobra a Raistlina, jehož stále pálí jeho ambice, konfrontuje. Když se Palin probírá v Dalamarově pracovně, jsou všichni překvapeni tím, že ze zamčené arcimágovi laboratoře mu jeden z nemrtvých služebníků přinese Magiovu hůl, a to podle vůle dle všech dávno mrtvého Raista.
Palin je během Války Chaose nucen opět vstoupit do Propasti a společně s Raistlinem za podivných podmínek z utíkají. Raistlin se usmíří s bratrem a stává se důležitým prvkem obrany proti nicotě Chaose.
Po válce Raistlin odchází na odpočinek, aby se opět zjevil, když je ho potřeba během Války duší o více jak 40 let později.

Na žádost rytíře doplňuji článek o celou řadu Spoilerů. Kdo je nechcete znát, tak je nečtěte!!!!
Rytíři, ono je těžké oddělit spoilery od informací, které se týkají vývoje postav. Vzhledem k tomu, že je potencionální možnost, že Legendy a War of Souls vyjdou letos a příští rok v češtině, nechci ochudit potencionální zájemce a čtenáře o zážitky. Takže nyní trochu zaspoiluji.
Raistlin je uvězněn v Propasti v trilogii Legendy. Jeho „nástroj“, lady Crysania, je v Propasti upálena. Karamon ji ovšem zachrání a vynese ven – její rány se zacelí, ale zůstane slepá. Jejím ochráncem se stává bílý tygr, ona nastupuje na Elistanovo místo jako nejvýše postavený kněz Paladinův a tedy i kněz bohů dobra. O ní ale až dočtu odpovídající knihy (Tears of the Night Sky). Jako epizodní postava vystupuje v Dracích letního žáru (Fantomprint 2006). Raistlin je v Legendách velice rozporuplná osobnost. Na jednu stranu jsou jeho cíle zlé a ambiciózní a on za nimi jde bez jakýchkoliv skrupulí, přes mrtvoly, a to včetně svého bratra. Na druhou stranu, cíl zrušit chyby Stvoření je veskrze zajímavý a on sám je zmítán jak city ke Crysanii, tak i lidským soucitem (morem stižená vesnice). Asi nejsilnější scéna je právě Morová vesnice a poté ještě Raistlinův soud v Propasti, kde se sám obětuje. V povídce, kde je Palinova zkouška, však Raistlin hovoří o tom, že se neobětoval z nějaké dobroty, ale pro to, že se bál. Otázkou je, jestli to je skutečný Raistlin, nebo jenom iluze k testování Palinem. První tezi nasvědčuje to, že Raistlin pošle Palinovi svoji hůl po skončení Testu, což by jinak neudělal.
Následuje samostatný román Draci letního žáru (Návrat dvojdílně, Fantomprint 2006 jako jeden svazek). Palin se vydává do Propasti, do které už může zcela bez problémově vkročit, neboť díky přítomnosti otce bohů Iontha – Chaose je smazán rozdíl mezi Rovinami existence. Potkává Raistlina a ten s ním odchází domů, ovšem obrán o svou magii. Jenže jeho pověst je taková, že se všichni bojí jeho umění – dokonce i Paní noci Lilith – arcičarodějka a vůdkyně Šedých rytířů Takhisis, renegádího řádů čarodějů, kterým Takhisis propůjčila daleko větší moc, než mají jednotlivé řády Konkláve měsíců. Raistlin se usmiřuje s Karamonem a rodinou. Vystupuje zde sice jako cynik a pořád trochu ironická osobnost, ale už si to uvědomuje. Sám hovoří o tom, že si nepamatuje na to, co udělal během Války kopí (kde ho z celého jeho života nejvíce ovládá Fistandanthilus). V rozhovorech s Astinem, kronikářem Krynnu (pravděpodobně vtělení Gileana, nejvyššího boha Neutrality), pak přiznává, že Crysanii skutečně miloval. Raistlin spolu s Astinem vytvarují Palina směrem k odpovědnému mladému muži. Na konci Draků letního žáru Raistlin odchází s Paladinem do nebytí – bohové opouštějí Krynn. A teď pozor - nejsilnější SPOILER na War of Souls. Nečtěte dál, kdo si letos chcete War of Souls přečíst.
Žádný Paladin není. Žádná povinnost odejít z Krynnu není. V okamžiku, kdy bohové vzdorovali Chaosovi, ukradla Takhisis Krynn a přemístila ho mimo multivers DnD! Dalších 40 let sbírala síly. Rasitlin tedy neumřel, neměl jak. Zůstal prostě mezi světy stejně jako zbytek Pantheonu. Nakonec se povede Krynn najít a on je prvním vyslancem, který na něm zastupuje bohy. Zcela po svém zase postrkuje Gerarda Uth-Mondar správným směrem. Po Válce duší se Raistlin připojuje k ostatním, už mrtvým, hrdinům Kopí a po Řece mrtvých odchází do jiných sfér bytí.
Ještě je tu Legenda o Raistlinově dceři. Je to v Tales I – Láska a válka. Mezi Raistem a mladou Irdkou proběhne Valin – dá se říct že přeskočí jiskra, ale pro Irda je tato jiskra zcela fatální ;). Z jejich spojení se narodí děvče, které má zlaté oči. Raistlin tento příběh popře (scéna, kdy si jde Raistlin do cechu zlodějů pro svoji dceru je docela zajímavá). Ale víte co? Chtěli by jste žít s tím, že jste Raistlinova dcera? Já ne.
Raistlin je vlastně celkem rozporuplná osobnost. V prvé řadě je dost dlouho ovládaný lichem Fistandanthilem, sám o sobě jde ale za svými cíli bez jakýkoliv skrupulí. Jenže na druhou stranu zná soucit a porozumění a dost často je řízen hlavně touhou pomáhat. Naroubovat na něj ADnD přesvědčení je dost těžké... Tím, že všechny zápletky a vlastně samo stvoření hry Dragonlance jest vloženo dovnitř trojúhelníku, mezi jehož vrcholy se zápletka, osoba, děj pohybují se dá říct, že Rastlin se neustále přesouvá mezi třemi principy.
Bibliogarfie:
Raistlin Majere se objevuje snad ve všech knihách, či sbírkách na kterých se podíleli Margaret Weiss a Tracy Hickman. Budu jmenovat jen romány v chronologickém balení.

Procitnutí mága**The Soulforged
Bratři Majere**Brothers Majere
Brothers in Arms**Bratři ve zbrani
Draci podzimního soumraku**Dragons of Autumn Twilight
Draci zimní noci**Dragons of Winter Nights
Draci jarního úsvitu**Dragons of Spring Dawning
Čas bratrství**Time of the Twins
Válka zatracených**War of the Twins
Zkouška bratrství**Test of the Twins
Draci letního žáru**Dragons of Summer Flame
War of Souls**Válka duší /epizodní ale zásadní cameo/

Jazyková úprava: Hair
Napsal Dalcor 20.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
ČAS 0.11656093597412 secREMOTE_IP: 3.238.174.191