Kdo je kdo v Dragonlance: Dalcor Mar-Blakgaard

Dnešní medailonek je takový netradiční. Představuje fiktivní postavu - mě samého, tak to berte s nadhledem.
Napsal Dalcor
Původ Dalcora je značně nejasný. Devátého dne, čtvrtého měsíce, roku třístéhotřicátéhoosmého po Pohromě byl jako batole nalezen vyplavený v proutěném koši po ztroskotání korábu na útesech pod hradem Seman na Sancristu. Pán na Semanu, čekající na potomka několik let, si ho osvojil. Za tři roky se mu narodil druhý syn, Jiron, který měl dědit rodové majetky. Rod ze Semanu byl pyšným Solamnijským rodem a oba dva synové byli vychováváni podle tradic Zákona a Instrukce. Bohužel, Dalcor nikdy nemohl vstoupit do řádu, neboť jeho původ byl neznámý. Na svého mladšího bratra ale nijak nežárlil. Zatímco Jiron měl před sebou cestu rytíře a stejně jako jeho otec zasvětil svůj život učení Habbakukovu a Rytířům koruny, Dalcor vždy obdivoval přísnost Rytířů meče, kteří uctívali Kiri-Jolitha. Ačkoliv sloužili svatým zakladatelům řádu, jejich rituály byly prázdné a bez víry. Otec odešel bojovat do Války. Na Věži nejvyššího kněze byl těžce zraněn a ze zranění se již nikdy nevzpamatoval. Zde však objevil víru a tu přenesl i na své syny. Dalcor a Jiron byli mezi prvními mladíky na Sancristu, které staří bohové opět poctili svou přízní.

Zatímco Jiron byl přijat do řádu jako Panoš koruny a odešel bojovat do závěrečných taženích války, Dalcor přemýšlel o vstupu mezi ctihodné bratry Kiri-Jolithovi. Byli tak opět spolu, protože Dalcor jako jediný novic s vojenským výcvikem byl přidělen k bratrům vydávajícím se pomáhat solamnijské armádě na tažení. Byli svědky závěrečných bitev války. Dalcor, vychovaný dle Zákonu a Instrukce, ovšem nesvázaný přísahami rytířstva, brzy přišel na to, že se svými pevnými morálními závazky může nejlépe sloužit učení Paladinovu, Kiri-Jolithovu pak ještě lépe, podobně jako Rytíři Meče. Složil sice nižší knězské sliby, přesto však zůstal ozbrojenou rukou páně.

Dalcor opustil kněžstvo a spolu s Jironem zamířili do hlavního města Solamnie – Solantasu. Nemohl vystupovat jako rytíř ze Solamnie, proto mohl řešit případy, u kterých by striktní Instrukce měla problém. Společně s řadou přátel tak on a jeho bratr zničili řád Čarodějného útočiště, nebezpečného kultu renegádů.

Zároveň se jim podařilo lokalizovat a rozbít gang drakoniánských zběhů a banditů, než byli pověřeni hledáním trojice mečů ztracených během Pohromy. Během cesty zničili zrůdného čaroděje černých plášťů nedaleko Kalamanu. Správce Kalamanu, Gilthanas Kanan, pak daroval Dalcorovi léna v okolí Kalamanu, zatímco Jiron byl povýšen v Řádu koruny. Štěstí z nových jmenování se však proměnilo ve smutek v okamžiku, kdy od Jeho Excellence Gunthara Uth-Wistan dorazila zpráva o smrti jejich otce. Bratři se dohodli, že budou pokračovat ve svém úkolu a doprovázeni svými nejvěrnějšími nakonec našli všechny tři meče. Díky tomu se neúčastnili Války modré dámy. Každý si na přání Velmistra ponechal jeden. Jiron meč Řádu koruny, meč Řádu meče – Swinderer zůstal Dalcorovi a meč Řádu růže byl předán řádu. Po této slavné události se bratři vrátili na Sancrist, kde se začali připravovat na otcův pohřeb. Uložili tělo do Věže nejvyššího kněze – do Paladinovi komnaty – na místo jeho posledního odpočinku spolu s dalšími rytíři padlými během obléhání věže.

Jiron přijal z rukou Velmistra otcova léna jako 48. pán na Semanu a byl přijat mezi Lordy mečů, ze kterých jsou později voleni Velcí rytíři a případně i Velmistr. Dalcor byl přijat na čest jako rytíř ze Solamnie s hodností Rytíř Meče za zásluhy pro řád a rytířstvo. Byla mu udělena rozsáhlá léna s titulem barona na Černém hradu. Od té doby si Dalcor změnil přídomek z Mar-Seman (ze Semanu) na Mar-Blakgaard (na Černohradu). Po jmenování se Dalcor žení s lady Variel Luciene Amatar, Rytířkou růže.

Jiron se vrátil na svůj hrad, kde začal plánovat invazi do Lemishe, do země, která ukrývala mnoho válečných zločinců, a na jejíž území byly připravovány přepady na Jižní Solamnii a provincie Granát. Operace se zúčastnil jako velitel leteckých operací, které vedl ze hřbetu stříbrné dračice Spitafirix D’Argent.

Dalcor pokračoval ve výstavbě hradu a stabilizování oblastí, které byly dlouho pod vlivem náhle zmizelého pána z Dargaardu. Velice úzce spolupracoval se starostou Kalamanu a vedl jeho jménem například diplomatická jednání se Severní pevností. V podhradí Černého hradu nechává vystavět špitál a sám se hlouběji pouští do studie Kiri-Jolithova umění. Roku 368 se mu narodí první syn, který dostává otcovo jméno, Dalcor, následuje ještě dcera Luthiene.

O čtyři roky později je Dalcor jmenován vévodou z Nocikraje a stává se titulárním představitelem solamnijské moci a to v kraji, který byl kdysi díky temným skutkům rytíře Sotha přejmenovat z kraje Rytířů na kraj Noci. Je prvním vévodou od dob Války ledových slz, který není prokazatelně solamnijského původu a není ani plnohodnotným členem řádu.

Těsně před Válkou Chaose je pán na Černém hradě jmenován i patriarchou církve Kiri-Jolitha na celém Ansalonu. Tím ve svých rukou soustřeďuje obrovskou moc. Je roven Velkým rytířům Solamnijského řádu a podřízen je vlastně jen Velmistru a hlavě Paladinovi církve. Během ofenzívy rytířů Takhisis je jeho tvrz jako jediná nedobytná. Dalcor ovšem otevírá brány tvrze díky vidění, které mu předal Kiri-Jolith. Uzavírá smír s generálem Medanem velícím obléhacím vojskům a když zaútočí vojska Chaosu, stojí na hradbách pevnosti vedle sebe jak rytíři ze Solamnie, tak i rytíři Takhisis. Po Válce se snaží společně s velícím důstojníkem rytířů, Amorvalem DeTremlin, udržet své původní vévodství v relativním míru a bez vlivu přicházejících velkých draků. Na základě jednání je toto území nyní rytířů Takhisis a Dalcor odchází oficiálně do ústraní. V jeho hradě však působí jak tajná kapitula rytířů ze Solamnie pod vedením Ramon Stříbrohvězdy, tak i detašovaná jednotka Legie oceli. Sám Dalcor se vydává učit novou Sílu srdce a jeho špitál je jediným místem, kde působí dostatek mystiků a chirurgů v celém bývalém Nocikraji. Nadále však pevně věří v Kiri-Jolitha a právě k němu a k práci ve špitále se upínají jeho myšlenky. Občas se mu zdá, že ho navštěvuje duch Jirona Mar-Seman, který padl při nájezdu Posledních hrdinů do Propasti.

Dalcor umírá v den, kdy se vrátili na Krynn bohové roku 420 po Druhé pohromě. Jeho syn našel mrtvé tělo svého otce v Kapli Kiri Jolithově na hradě. Říká se, že z Kaple vykročila jen pár minut před tím trojice zahalených solamnijských rytířů. Že by si sám Kiri-Jolith a Jiron přišli pro svého věrného a bratra?

AdnD Statistiky
svobodný pán, sir Dalcor Mar-Blakgaard, Rytíř meče dle cti
Paladin Lvl 8 kit Cavalier, Přesvědčení: ZD
SIL 18/24, OBR 16, ODL 15, INT 14, MOU 14, CHA 17
Vybavení: Melaillon of Faith, Swinderer

Jeho Milost vévoda z Nightlundu Dalcor Mar-Blakgaard, Rytíř meče dle cti, patriarcha Kiri-Jolithův
Dual classs: Paladin Lvl 9 Kit Cavalier, Kněz Kiri-Jolithův Lvl 10
SIL 17, OBR 15, ODL 15, INT 14, MOU 16, CHA 17


DnD 3,5 Statistiky
svobodný pán, sir Dalcor Mar-Blakgaard, Rytíř meče dle cti
TBA

Jeho Milost vévoda z Nightlundu Dalcor Mar-Blakgaard, Rytíř meče dle cti, patriarcha Kiri-Jolithův
TBA
V případě Raistlina jsem zde uvedl jakousi bibliografii, nuže doufám že se postavy Dalcor a Jirona objeví v nějakém tom dobrodružství...


Jazyková úprava: Hair
Napsal Dalcor 23.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 4 příspěvky.
ČAS 0.12144899368286 secREMOTE_IP: 3.236.112.70