Právní nároky

Svolení kopírovat, upravovat a distribuovat soubory známé pod souhrnným jménem Systém referenčních dokumentů (SRD) je dáno pouze a jen skrze Veřejnou herní licenci, verze 1.0a.

Tento materiál je vydáván pod tzv. Veřejnou herní licencí (VHL) verze 1.0a, kterou byste si měli přečíst a souhlasit s jejími podmínkami předtím, než se rozhodnete tento materiál používat.

Text Veřejné herní licence není sám o sobě volně šiřitelným herním materiálem. Instrukce o používání Licence je obsažena přímo v Licenci samotné.

Následující termíny jsou registrovanými Produkty, tak jak je definuje Sekce 1(e) Veřejné herní licence verze 1.0a, a podléhají podmínkám stanoveným v Sekci 7 VHL; nejsou volně šiřitelné: Dungeons & Dragons, D&D, Player's Handbook, Dungeon Master, Monster Manual, d20 System, Wizards of the Coast, d20 (tam kde je použito jako obchodní značka), Forgotten Realms, Faerun, náležitá jména (včetně jmen kouzel nebo předmětů), místa, Red Wizard of Thay, the City of Union, Heroic Domains of Ysgard, Ever-Changing Chaos of Limbo, Windswept Depths of Pandemonium, Infinite Layers of the Abyss, Tarterian Depths of Carceri, Gray Waste of Hades, Bleak Eternity of Gehenna, Nine Hells of Baator, Infernal Battlefield of Acheron, Clockwork Nirvana of Mechanus, Peaceable Kingdoms of Arcadia, Seven Mounting Heavens of Celestia, Twin Paradises of Bytopia, Blessed Fields of Elysium, Wilderness of the Beastlands, Olympian Glades of Arborea, Concordant Domain of the Outlands, Sigil, Lady of Pain, Book of Exalted Deeds, Book of Vile Darkness, beholder, gauth, carrion crawler, tanar'ri, baatezu, displacer beast, githyanki, githzerai, mind flayer, illithid, umber hulk, yuan-ti.

 

Všechno ostatní v SRD je volně šiřitelé, má statut Veřejného herního obsahu, tak jak je popsán v Licenci Sekce 1(d). Více informací o Veřejné herní licenci naleznete na www.wizards.com/d20.

Podmínky Veřejné herní licence verze 1.0a jsou následující:

VEŘEJNÁ HERNÍ LICENCE verze 1.0a

Následující text je majetkem Wizards of the Coast, Inc. Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). Všechna práva vyhrazena.

Systém Referenčních Dokumentů Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Autoři Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, založeno na původním materiálu E. Gary Gygaxe a Dave Arnesona.

KONEC LICENCE


Text původní anglické verze je následující:

 

LEGAL INFORMATION

Permission to copy, modify and distribute the files collectively known as the System Reference Document ("SRD") is granted solely through the use of the Open Gaming License, Version 1.0a.

This material is being released using the Open Gaming License Version 1.0a and you should read and understand the terms of that license before using this material.

The text of the Open Gaming License itself is not Open Game Content. Instructions on using the License are provided within the License itself.

The following items are designated Product Identity, as defined in Section 1(e) of the Open Game License Version 1.0a, and are subject to the conditions set forth in Section 7 of the OGL, and are not Open Content: Dungeons & Dragons, D&D, Player's Handbook, Dungeon Master, Monster Manual, d20 System, Wizards of the Coast, d20 (when used as a trademark), Forgotten Realms, Faerun, proper names (including those used in the names of spells or items), places, Red Wizard of Thay, the City of Union, Heroic Domains of Ysgard, Ever-Changing Chaos of Limbo, Windswept Depths of Pandemonium, Infinite Layers of the Abyss, Tarterian Depths of Carceri, Gray Waste of Hades, Bleak Eternity of Gehenna, Nine Hells of Baator, Infernal Battlefield of Acheron, Clockwork Nirvana of Mechanus, Peaceable Kingdoms of Arcadia, Seven Mounting Heavens of Celestia, Twin Paradises of Bytopia, Blessed Fields of Elysium, Wilderness of the Beastlands, Olympian Glades of Arborea, Concordant Domain of the Outlands, Sigil, Lady of Pain, Book of Exalted Deeds, Book of Vile Darkness, beholder, gauth, carrion crawler, tanar'ri, baatezu, displacer beast, githyanki, githzerai, mind flayer, illithid, umber hulk, yuan-ti.

 

All of the rest of the SRD is Open Game Content as described in Section 1(d) of the License. More information on the Open Game License can be found at www.wizards.com/d20.

The terms of the Open Gaming License Version 1.0a are as follows:

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.

System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

END OF LICENSE